top of page

Stresscoaching

Analyse af hvad der stresser dig

Forventningsafstemme med din chef

Lære at prioritere

Sige nej

Planlægge din dagligdag

Finde en balance mellem arbejde og fritid

Gøre brug af afstresning

Skabe sunde rutiner

Metoderne og værktøjerne er kendte, men min styrke er, at jeg får dig til at bruge dem, så du får de resultater, du ønsker dig. Sammen fastlægger vi et individuelt tilpasset forløb og en handlingsplan, der tager hensyn til dine ønsker og behov.

Stress handler om at der ikke er balance mellem belastninger og ressourcer. 

 I et stresscoaching forløb hos mig, får du en forståelse for hvad stress er, og hvad der udløser stress. Vi ser på hvilke belastninger du har i dit liv, hvilke der kan fjernes, og hvilke du skal lære at leve med. Vi arbejder også med hvilke ressourcer du har til rådighed, og hvordan det er muligt at oparbejde flere ressourcer. 

Mit fokus gennem et forløb er at du trives i din hverdag også når der er travlt. 

Jeg tilbyder forløb i forebyggelse af stress og forløb for dig, der er ramt af længerevarende stress. 

Typiske indsatsområder kan være:

"Johanne er en empatisk og indsigtsfuld coach med en helt særlig fornemmelse for, hvor skoen trykker arbejdsmæssigt. Med de helt rigtige spørgsmål, opbakning, kærlige provokationer, post-its, regneark og lister, fik hun mig på sporet igen som selvstændig med mere styr på tid og trivsel".

Signe Tonsberg

Glitters
bottom of page